Cảm biến đo mức liên tục LMK 809 - BD-Sensors

Cảm biến đo mức liên tục LMK 809 BD-Sensors
Type: LMK 809
Thang đo: 0 … 40 cmH2O up to 0 … 100 mH2O
Vỏ: PP-HT, PVDF
Vật liệu màng: ceramic Al2O3 99.9 %
Tín hiệu ra: 4 … 20 mA / 2-wire, 0 … 10 V / 3-wire
Seals: FKM, EPDM, FFKM
Độ chính xác: 0.35% FSO
Kết nối điện: PUR-cable, FEP-cable, TPE-U-cable
Chiều dài cáp: theo yêu cầu
Xuất xứ: BD SENSORS / CHLB Đức