Cảm biến đo mức liên tục LMK 858 - BD-Sensors

Cảm biến đo mức liên tục LMK 858 BD-Sensors
Type: LMK 858
Thang đo: 0 … 40 cmH2O up to 0 … 100 mH2O
Vỏ: PP-HT, PVDF
vật liệu màng: ceramics Al2O3 96 %, ceramic Al2O3 99.9 %
Tín hiệu ra: 4 … 20 mA
Seals: FKM, EPDM
Độ chính xác: 0.35% FSO
Kết nối điện: PVC-cable, PUR-cable, FEP-cable
Chiều dài cáp: theo yêu cầu
Xuất xứ: BD SENSORS / CHLB Đức