Cảm biến đo mức liên tục LMP 307 - BD-Sensors

Cảm biến đo mức thủy tĩnh LMP 307 – BD SENSORS
Type: LMP307
Thang đo : from 0 … 1 mH2O up to 0 … 250 mH2O
Vật liệu vỏ: Thép không gỉ (316L)
Vật liệu cảm biến: Thép không gỉ (316L)
Tín hiệu ra : 4 … 20 mA / 2-wire, Ex, 0 … 10 V / 3-wire
Seals: FKM, EPDM
Độ chính xác: 0.5%, 0.35%, 0.25%, 0.1% FSO 
Kết nối điện: Cáp PVC, PUR, FEP, TPE-U
Chiều dài cáp: Theo mét
Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức