Cảm biến đo mức liên tục LMP 808 BD-Sensors

Cảm biến đo mức liên tục LMP 808 BD-Sensors
Type: LMP 808
Thang đo: 0 … 1 mH2O up to 0 … 100 mH2O
Vỏ: PP-HT
Vật liệu màng: stainless steel 1.4435 (316L)
Tín hiệu ra: 4 … 20 mA / 2-wire, 0 … 20 mA / 3-wire, 0 … 10 V / 3-wire, EX
Seals: FKM, EPDM
Độ chính xác: 0.35% FSO
Kết nối điện: PVC-cable, PUR-cable, FEP-cable
Chiều dài cáp: theo yêu cầu
Xuất xứ: BD SENSORS / CHLB Đức