Cảm biến đo mức dạng điện dung CN 8000 - UWT

Cảm biến đo mức dạng điện dung
Type: CN 8000
Đo mức chất lỏng, chất có độ sệt, bọt, bề mặt, chất rắn
Nguyên lý đo: bằng điện dung
Kết nối : dạng ren, dạng mặt bích
Nguồn cấp: đa năng
Tín hiệu ra : Solid-state switch and Relay
Giao tiếp truyền thông Profibus PA
Ứng dụng : Những lưu chất có hằng số môi chất >=1.5
Xuất xứ: UWT/CHLB Đức