Cọc dò nhiệt độ 7400 - PR

Cọc dò nhiệt độ 7400 PR
Type: 7400
Độ chính xác : IEC 60751 class A
Đầu dò DIN 43729 form B
Kết nối cơ khí : 1/2” RG
Vật liệu que đo : thép không gỉ,thép chống axit
Đường kính que đo : Ø 9 x 1
Chiều dài que đo: Theo yêu cầu
Thang đo : -50°C to +400°C
Original: PRelectronics – Đan Mạch