Cọc dò nhiệt độ (RTD) với kết nối GDM-APTOPGDM-GN - TA(TERMOAPARATURA)

Cọc dò nhiệt độ (RTD) với kết nối GDM
Type: APTOPGDM-GN
Loại cảm biến: 1 x Pt100, với 4..20 mA + HART® và màn hình LED (TWR10)
Chiều dài que đo: Yêu cầu
Đường kính que đo D [mm]: Ф 6mm, Ф 8mm, Ф 9mm, Ф 10mm
Kết nối cơ khí: M20x1.5, G1 / 4 “, G1 / 2”, yêu cầu
Độ chính xác: Class A, Class B
Kết nối tín hiệu: 2 dây(classB), 3 dây, 4 dây
Thang đo chuyển đổi tín hiệu 4-20 mA: Theo yêu cầu
Vật liệu: Thép chống axit 1H18N9T (1.4541 / AISI321) *
Thang đo: -50 .. +400°C
Xuất xứ: TermoAparature (TA) / Ba Lan