Cọc dò nhiệt độ TOPE411 - TA(TERMOAPARATURA)

Cọc dò nhiệt độ TOPE411 TA
Type : TOPE411
Loại : Góc vuông (L)
Loại cọc dò : Pt100, Class A or Class B, 2 dây, 3 dây, 4 dây
Đầu kết nối : theo yêu cầu
Đường kính que đo : Ø3mm, Ø4mm, Ø5mm, Ø6mm, Ø8mm
Chiều dài cáp : theo yêu cầu
Kết nối cáp : 0.22 mm2
Vật liệu : 1H18N9T (1.4541)
Thang đo :-10..+105°C, -50..+180°C, -50..+260°C, -50..+400°C
Xuất xứ : TermoAparature (TA) / Ba Lan