Cọc dò nhiệt độ TTE412 - TA(TERMOAPARATURA)

Cọc dò nhiệt độ TTE412 TA
Type : TTE411
Loại : Đường thẳng
Loại cọc dò : Type J (Fe-CuNi), Type K (NiCr-NiAl)
D (mm) : 3, 4, 5, 6, 8
L (mm) : Theo yêu cầu
Vật liệu : 1H18N9T (1.4541)
Lp (mm) : Theo yêu cầu
Kết nối cáp : 0.22 mm2
Độ chính xác : Class 1 or Class 2
Thang đo :-10..+105°C, -40..+180°C, -40..+205°C, -40..+260°C, -40..+400°C
Xuất xứ : TermoAparature (TA) / Ba Lan