Công tắc áp suất-DS 210 - BD-SENSORS

Công tắc áp suất – DS 210 – BD-SENSORS
Type DS: 210
Thang đo: 0…10 mbar đến0…1000 mbar
Tín hiệu ra đa năng: 4…20 mA, 0…10 VDC
Độ chính xác: Chuẩn IEC 60770 – 0,35% FSO
Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức