Công tắc áp suất-DS200P - BD-SENSORS

Công tắc áp suất
Type: DS200P
Thang đo: 0…100 mbar lên đến 0…40 bar
Tín hiệu ra: without; 4 … 20 mA / 2-wire; 0 … 10 V / 3-wire; 4 … 20 mA / 3-wire, adjustableintrinsic safety 4 … 20 mA / 2-wire
Liên hệ: 1 hoặc 2 hoặc 4
Độ chính xác: 0.35 % FSO; 0.50 % FSO
Kết nối điện: plug M12x1 (5-pin) / plastic version; plug M12x1 (8-pin) / plastic version; plug M12x1 (5-pin) / metal version; plug ISO 4400; PVC cable
Kết nối cơ khí: thread with flush welded diaphragm; Clamp, Dairy pipe, Varivent
Vật liệu màng: stainless steel 1.4435 (316L); tantalum; Hastelloy® C-276 (2.4819)
Seals: without; FKM; FFKM
Chất làm đầy: silicone oil; food compatible oil (FDA) / 3A
Phiên bản đặc biệt: with cooling element up to 200°C / 3A
Xuất xứ: BD SENSORS / CHLB Đức