Công tắc áp suất-DS4 - BD-SENSORS

Công tắc áp suất
Type: DS4
Thang đo: 0…1 bar lên đến 0…10 bar; -1…0 bar
Liên hệ: 1 hoặc 2
Tín hiệu ra: without; 1 … 5 V / 3-wire
Kết nối điện: M8X1 (4-pin) / metal
Kết nối cơ khí: G1/8″ internal thread; M5 internal thread with slot for O-ring
Seals: None; FKM; EPDM
Xuất xứ: BD SENSORS / CHLB Đức