Công tắc áp suất-DS5 - BD-SENSORS

Công tắc áp suất
Type: DS5
Thang đo: 0…1 bar lên đến 0…10 bar; -1…0 bar
Liên hệ: 1 hoặc 2
Kết nối điện: M12x1 (4-pin)
Kết nối cơ khí: G1/4″, 1/4 NPT, R1/4″; 7/16″-20 UNF
Xuất xứ: BD SENSORS / CHLB Đức