Đồng hồ đo chênh ấp mặt 100mm-5591 - SUKU

Đồng hồ đo chênh ấp mặt 100mm – 5591 – SUKU
Type: 5591
Đường kính mặt 100mm
Thang đo: 0…250 mbar đến 0…25 bar
Độ chính xác 2,5%
Kết nối cơ khí: 2x G 1/4, Tùy chọn: 2x G 1/2 B
Xuất xứ: Suku – CHLB Đức