Đồng hồ đo chênh ấp mặt 160mm-5637 - SUKU

Đồng hồ đo chênh ấp mặt 160mm – 5637 – SUKU
Type: 5637
Đường kính mặt 160mm
Thang đo: Từ 0…1 bar đến 0… 600 bar
Vỏ: Thép đen
Độ chính xác 1,6
Kết nối cơ khí: 2x G 1/2 B
Xuất xứ: Suku – CHLB Đức