Cảm biến đo chênh áp DMD 331 - BD-SENSORS

Cảm biến đo chênh áp – DMD 331 – BD-SENSORS
Type: DMD 331
Thang đo: 0 … 20 mbar up to 0 … 16 bar
Tín hiệu ra: 4 … 20 mA / 2-wire, Ex, 0 … 10 V / 3-wire
Độ chính xác: 0.5%, 1.0%
Kết nối điện: ISO 4400
Kết nối cơ khí: G1/2″, G1/4″
Seals: FKM
Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức