Cảm biến đo chênh áp DPS 200 - BD-SENSORS

Cảm biến đo chênh áp – DPS 200 – BD-SENSORS
Type: DPS 200
Thang đo: 0 … 6 mbar up to 0 … 1.000 mbar
Độ chính xác: 1 % FSO
Tín hiệu ra: 4 … 20 mA / 2-wire – 3-wire, 0 … 10 V / 3-wire
Màn hình hiển thị LCD
Kết nối cơ khí: Ø6.6 x 11 (for flex. tubes Ø6)
Thân cảm biến: brass nickel plated
Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức