Cảm biến đo chênh áp DPS 300 - BD-SENSORS

Cảm biến đo chênh áp – DPS 300 – BD-SENSORS
Type: DPS 300
Thang đo: 0…1.6 mbar đến 0…1000 mbar
Độ chính xác: 0.5%, 1.0 % FSO
Tín hiệu ra: 4 … 20 mA / 2-wire – 3-wire, 0 … 10 V / 3-wire
Số công tắc: 2 công tắc
Màn hình hiển thị LCD
Kết nối cơ khí: Ø6.6 x 11 (for flex. tubes Ø6)
Thân cảm biến: brass nickel plated
Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức