Cảm biến đo chênh áp - XMD - BD-SENSORS

Cảm biến đo chênh áp – XMD – BD-SENSORS
Type: XMD
Thang đo: 0….75 mbar đến 0….20 bar
Tín hiệu ra: 2 dây, 4…20mA
Ứng dụng:
Ngành dầu khí;Hóa chất và ngành công nghiệp hóa dầu
Công nghiệp năng lượng;Thực phẩm và đồ uống;Công nghiệp giấy
Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức