Đồng hồ áp suất mặt 63mm-4531-16bar/psi-G1/4B - SUKU

Đồng hồ áp suất mặt 63mm – 4531 16bar/psi G1/4B – SUKU

Type: 4531

Có điền dầu

Đường kinh mặt 63mm

Thang đo: 0…..16 bar/psi

Vỏ: Thép không rỉ

Kết nối cơ khí: Ren G1/4B

Xuất xứ : SUKU – CHLB Đức