Đồng hồ áp suất hiển thị điện tử-BAROLI 02P - BD-SENSORS

Đồng hồ áp suất hiển thị điện tử – BAROLI 02P – BD-SENSORS
Type: Baroli 02P
Thang đo: 0…100 mbar đến 0…40 bar
Độ chính xác: 0.125%, 0.25%FSO
Kết nối cơ khí: G1/2″, G1″ có màng, Clamp, Dairy pipe
Thân cảm biến: SS316L
Vật liệu màng: SS316L
Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức