Đồng hồ áp suất hiển thị điện tử-BAROLI 05 - BD-SENSORS

Đồng hồ áp suất hiển thị điện tử – BAROLI 05 – BD-SENSORS
Type Baroli 05
Thang đo: 0…400 mbar đến 0…600 bar
Độ chính xác: 0,25%FSO BFSL
Kết nối cơ khí: G1/2″, G1/4″, 1/2″ NPT, 1/4″NPT
Thân cảm biến: SS316L
Vật liệu màng: ceramics Al2O3 96%
Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức