Đồng hồ áp suất hiển thị điện tử-BAROLI 05P - BD-SENSORS

Đồng hồ áp suất hiển thị điện tử – BAROLI 05P – BD-SENSORS
Type: Baroli 05P
Thang đo: 0 … 60 bar up to 0 … 400 bar
Độ chính xác: 0.25%FSO
Kết nối cơ khí: G1/2″, G1″ có màng
Thân cảm biến: SS316L
Vật liệu màng: ceramics Al2O3 96%
Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức