Đồng hồ áp suất hiển thị điện tử-DM 10 - BD-SENSORS

Đồng hồ áp suất hiển thị điện tử – DM 10 – BD-SENSORS
Type: DM10
Thang đo: 0 … 1.6 bar up to 0 … 250 bar
Độ chính xác: 0.5%FSO
Kết nối cơ khí: G1/4″, 1/4NPT
Thân cảm biến: SS316L
Vật liệu màng: ceramics Al2O3 96%
Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức