Đồng hồ áp suất hiển thị điện tử-DM 17 - BD-SENSORS

Đồng hồ áp suất hiển thị điện tử – DM 17 – BD-SENSORS
Type: DM 17
Thang đo: 0…6 bar đến 0…600 bar
Độ chính xác: G1/2″, G1/4″, 1/4″NPT
Kết nối cơ khí: G1/4″, 1/4NPT
Thân cảm biến: SS316L
Vật liệu màng: SS316L
Xuất xứ: BD Sensors – CHLB Đức