Đồng hồ áp suất mặt 40mm-6010 - SUKU

Đồng hồ áp suất mặt 40mm – 6010 – SUKU
Type: 6010
Điền dầu: theo yêu cầu
Độ chính xác 1,6
Đường kinh mặt 40mm
Thang đo: 0…1 bar đến 0…600 bar
Vật liệu: Thép
Kết nối cơ khí: Ren G1/8, 1/8 NPT
Vị trí kết nối: chân đứng
Xuất xứ : SUKU – CHLB Đức