Đồng hồ áp suất mặt 40mm-6011 - SUKU

Đồng hồ áp suất mặt 40mm – 6011 – SUKU
Type: 6011
Điền dầu: theo yêu cầu
Độ chính xác 1,6
Đường kinh mặt 40mm
Thang đo: 0…1 bar đến 0…600 bar
Vật liệu: Thép
Kết nối cơ khí: Ren G1/8, 1/8 NPT
Vị trí kết nối: mặt sau
Xuất xứ : SUKU – CHLB Đức