Đồng hồ áp suất mặt 63mm-4531 2.5bar/psi 1/4 B - SUKU

Đồng hồ áp suất mặt 63mm – 4531 – SUKU
Type: 4531
Có điền dầu
Đường kinh mặt 63mm
Thang đo: 0…2.5 bar/psi
Vỏ: Thép không rỉ
Kết nối cơ khí: Ren G1/4 B
Xuất xứ : SUKU – CHLB Đức