Đồng hồ áp suất mặt 50mm-6020 - SUKU

Đồng hồ áp suất mặt 50mm – 6020 – SUKU
Type: 6020
Điền dầu: theo yêu cầu
Độ chính xác 1,6
Đường kinh mặt 50 mm
Thang đo: 0…1 bar đến 0…600 bar
Vật liệu: Thép
Kết nối cơ khí: Ren G1/8, 1/8 NPT
Vị trí kết nối: chân đứng
Xuất xứ : SUKU – CHLB Đức