Đồng hồ áp suất mặt 63mm-6032 - SUKU

Đồng hồ áp suất mặt 63mm – 6032 – SUKU
Type: 6032
Có điền dầu
Độ chính xác 1,6
Đường kinh mặt 63mm
Thang đo: 0…1bar đến 0…1000bar
Vật liệu: Thép không rỉ
Kết nối cơ khí: Ren G1/4 (ren 13mm)
Xuất xứ : SUKU – CHLB Đức