Đồng hồ áp suất mặt 63mm-6033 - SUKU

Đồng hồ áp suất mặt 63mm – 6033 – SUKU
Type: 6033
Có điền dầu
Độ chính xác 1,6
Đường kinh mặt 63mm
Thang đo: 0…1bar đến 0…1000bar
Vật liệu: Thép không rỉ
Kết nối cơ khí: Ren G1/4 (ren 13mm), chân sau
Xuất xứ : SUKU – CHLB Đức