Đồng hồ áp suất thấp mặt 100mm-6086 - SUKU

Đồng hồ áp suất thấp mặt 100mm – 6086 – SUKU
Type: 6086
Đường kính mặt 100mm
Thang đo: 0…2,5 mbar đến 0…600 mbar
Kết nối cơ khí: Ren G1/2 B (Có thể đặt theo yêu cầu)
Vị trí kết nối: Chân đứng (bottom), G1/2B
Vật liệu: inox
Cấp bảo vệ: IP54
Xuất xứ: Suku – CHLB Đức