Màn hình hiển thị và điều khiển ATR227-11ABC PIXSYS

PID Controlle ATR227-11ABC PIXSYS

PID Controller 48×48 mm
Type : ATR227-11ABC
Box : 48×48 (front panel) x 90 mm
Power supply: 24…230 Vac/Vdc
Input: RTD, TC, Analog, Potentiometer
Output: 2 relays + 1 Digital PNP + D.I.
Original : Pixsys/ Italy