Màn hình hiển thị CIT 400 - BD-Sensors

Màn hình hiển thị 72 x 72 mm
Type: CIT 400
Loại liên kết: đường ray hoặc gắn tường hoặc gắn bảng điều khiển phía trước
Tín hiệu vào: 2-/ 3-wire-system 4 … 20 mA
Tín hiệu ra: 2 relay or 4 relay
Chống cháy nổ: Có hoặc không
Nguồn cấp: 100… 240 VAC / 18… 36 VDC
Xuất xứ: BD sensors – CHLB Đức