Màn hình hiển thị CIT 600 - BD-Sensors

Màn hình hiển thị 96 x 96 mm
Type: CIT 600
Tín hiệu vào: 2, 4, 8
Loại đầu vào: 0/4… 20 mA, 0/1… 5 V, 0/2… 10 V; Pt100, Pt500, Pt1000; TC
Số đầu ra: 2
Tín hiệu ra: El. relay 200mA
Giao tiếp truyền thông: RS-485 (Modbus RTU)
Nguồn cấp: 16… 35 VAC / 19… 50 VDC, 85… 260 VAC / VDC
Tùy chọn: IP65 + nhiệt độ hoạt động. -20… 50 ° C
Xuất xứ: BD sensors – CHLB Đức