Màn hình hiển thị LED 5725 - PR

Màn hình hiển thị LED
Type: 5725
Tín hiệu vào : Namur, NPN, PNP, Tacho, Contact, S0, TTL, tín hiệu mA – V đặc biệt
Tín hiệu ra : analog và relays
Nguồn cấp : 21.6…253 VAC or 19.2…300 VDC
Cách ly tín hiệu : 2.3 kVAC / 250 VAC
Độ chính xác : 0.1%
Cấu hình : Front keys
Xuất xứ: PR Electronics/Đan Mạch