Màn hình hiển thị PA 430 - BD-Sensors

Màn hình hiển thị
Type: PA430
Đầu ra tương tự: 4… 20 mA / 2-wire; 0… 10 V / 3-wire; 4… 20 mA / 2-wire Ex
Công tắc: Không có – Với 1 hoặc 2 công tắc
Kết nối điện: ISO 4400; Binder series 723 (5 pin), Binder series 723 (7 pin), M12x1 (5 pin) / metal
Đơn vị: không có, bar,%, mA, mH2O, mbar
Độ sáng màn hình: tiêu chuẩn hoặc trung tính
Màn hình: LED
Xuất xứ: BD sensors – CHLB Đức