Màn hình hiển thị PA 440 - BD-Sensors

Màn hình hiển thị
Type: PA440
Tín hiệu ra: 4… 20 mA / 2-wire; 4… 20 mA / 2-wire Ex
Công tắc: Không có hoặc 2 công tắc
Đơn vị: không có, bar,%, mA, mH2O, mbar
Độ sáng màn hình: tiêu chuẩn hoặc trung tính
Màn hình: LC hoặc LED
Vật liệu vỏ: nhựa ABS
Xuất xứ: BD sensors – CHLB Đức