Màn hình hiển thị và điều khiển ATR227-11ABC - PIXSYS

Màn hình hiển thị và điều khiển ATR227-11ABC
Type : ATR227-11ABC
Kích thước : 48×48 (front panel) x 90 mm
Nguồn cấp : 24…230 Vac/Vdc
Tín hiệu vào : RTD, TC, Analog, Potentiometer
Tín hiệu ra: 2 relays + 1 Digital PNP + D.I.
Xuất xứ : Pixsys/ Ý