Màn hình hiển thị và điều khiển ATR244-12ABC - PIXSYS

Màn hình hiển thị và điều khiển ATR244
Type : ATR244-12ABC
Kích thước : 48×48 (front panel) x 105 mm
Tín hiệu vào : 1 analogue input + 2 relays 2 A + 2 SSR + 2 D.I, Potentiometer
Tín hiệu ra: 1 analogue
Tín hiệu ra : 4..20mA/0..10V
Nguốn cấp : 24…230 V AC/DC
Xuất xứ : Pixsys/ Ý