Thiết bị đo lưu lượng dùng cho hơi - ITABAR-IBRD

Thiết bị đo lưu lượng dùng cho hơi ITABAR – IA
Type : ITABAR IBRD
Kết nối cơ khí dạng ren
Áp suất: PN16-PN40 150lbs-300lbs
Size: DN40-DN800 11/2”-32”
Size cảm biến: 20/25/35
Nhiệt độ tối đa: 450°C / 842F
Vật liệu cảm biên: AISI 316Ti
Bầu ngưng tụ
Ứng dụng: hơi bão hòa, hơi nước nóng
Xuất xứ: IA/CHLB Đức