Thiết bị đo mức bằng sóng siêu âm SONICONT USN - ACS

Thiết bị đo mức bằng sóng siêu âm Sonicont
Type: USN
Thang đo chất lỏng: USN 020: 2m; USN 050: 5m; USN 080: 8 m
Thang đo chất rắn: USN 020: 1m; USN 050: 2m; USN 080: 3,5 m
Tín hiệu ra: 0/4…20 mA / 0…10 V
Ứng dụng : đo nước, nước thải, dầu DO, FO,…
Xuất xứ: ACS / CHLB Đức