Thiết bị đo mức bằng sóng siêu âm USD 100 - ACS

Thiết bị đo mức bằng sóng siêu âm USD 100 – ACS
Type USD 100
Thang đo mức chất lỏng: 15m
Thang đo chất rắn: 7m
Tín hiệu ra: 4…20 mA HART, 4-wire; 10,5…32 V DC
Xuất xứ: ACS / CHLB Đức