Thông báo về tình hình hoạt động công ty An Thi mùa CO-VID19

THÔNG BÁO VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG TY AN THI MÙA CO-VID19

Theo tình hình dịch bệnh căng thẳng hiện nay, bên cạnh việc chung tay đẩy lùi covid, cá nhân và doanh nghiệp vẫn cần đảm bảo duy trì các hoạt động sản xuất cần thiết. Hiểu được điều này, công ty An Thi chúng tôi vẫn tiếp tục phục vụ nhu cầu của quý khách hàng thông qua hoạt động mua hàng trực tuyến. Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các mặt hàng sau:

Đồng hồ đo lưu lượng

Cảm biến đo lưu lượng

Van tuyến tính đo lưu lượng

Bộ chuyển đổi tín hiệu

Màn hình hiển thị và điều khiển

Giải pháp về thiết bị đo lường

Đo mức chất lỏng và chất rắn

Đo áp suất và nhiệt độ